Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Újezdeček, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2023/2024 činí 500,-Kč na 1 dítě měsíčně.

Doplňující informace k úplatě za předškolní vzdělávání Zákonem č. 472/2011 byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – v § 123 odst. 2 se věta druhá nahradila větami: "Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením."

Splatnost a úhrada úplaty (školného)

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do desátého dne následujícího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
  2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
    Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně ČSOB

Číslo účtu: 181344485/0300

Konstantní symbol: 0558

Variabilní symbol: uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen

Pozn. pro příjemce: uvést jméno dítěte (důležité)

Splatnost a úhrada poplatků za stravování dětí

Částka podle podkladů od vedoucí stravování. Platí se společně s úplatou.

O škole

Rychlý kontakt

MŠ Újezdeček
Rohová 191
41701 Újezdeček
IČ: 72741678
Datová schránka: 7yuvirz tel.: 
+420 702 459 223
e-mail: msujezdecek@gmail.com

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat